Ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulancia

Slúži pre pacientov registrovaných u nášho praktického lekára na základe slobodnej voľby lekára a na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecný lekár poskytuje kapitovaným pacientom primárnu starostlivosť v celom jej rozsahu. Robí skríning a základnú diferenciálnu diagnostiku a liečbu ochorení. Dôraz kladie na aktívne vyhľadávanie rizikových skupín, ktorým hrozí dekompenzácia ich zdravotného stavu. V záujme zaistenia komplexnej starostlivosti o starých ľudí spolupracuje všeobecný lekár s geriatrom a s odborníkmi iných medicínskych odborov, s orgánmi miestnej samosprávy, s inštitúciami poskytujúcimi sociálnu starostlivosť a s dobrovoľnými organizáciami. Ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti na 3. poschodí.

Praktický lekári: MUDr. Valéria Tarabová, MUDr. Kopčová, MUDr. Katarína Čupová. V prípade neprítomnosti zastupuje MUDr. Mária Matulayová.
Zdravotná sestra: Mária Drotárová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 hod.
MUDr. Čupová
Utorok 8:00 - 12:00 hod.
MUDr. Čupová
Streda 8:00 - 12:00 hod.
MUDr. Kopčová
Štvrtok 13:00 - 15:30 hod.
MUDr. Kopčová
Piatok 8:00 - 12:00 hod.
MUDr. Tarabová

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved