V nasledujúcich odkazoch si viete pozriet plán stravovania pre jednotlivé oddelenia

 

Jedálny lístok 22-28.2.2021 ODD

Jedálny lístok 22-28.2.2021 ZOS

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved