Sponzori

Sponzori sa významne podieľajú finančnými aj vecnými darmi na skvalitňovaní a zveľadovaní nášho zdravotníckeho zariadenia a na zvyšovaní úrovne poskytovanej liečebno - zdravotníckej starostlivosti. Ďakujeme.

Poukázanie 2%

Poukážte svoje 2% dane v prospech Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Strojárenská 13, 040 01 Košice
IČO: 31256911, nezisková organizácia
číslo účtu: 60131512/0200, tel.: 055/6824111
www.gckosice.sk, e-mail: geriatria@gckosice.sk

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved