Pracovná pozícia: Sanitár pri lôžku

Miesto práce: VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o., Strojárenská 13, 040 01 Košice           

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: Ihneď (dohodou)

Pracovná doba: 3-zmenná prevádzka

 Ponúkaný plat: základná hrubá mzda:  672€ / mesačne

+ mzdové zvýhodnenia a príplatky podľa kolektívnej zmluvy

 

Požadované vzdelanie: Podmienka - ukončené vzdelanie v odbore sanitár, prípadne 1-ročný sanitársky kurz

 

Ostatné požiadavky na zamestnanca:

- prax v odbore výhodou

- spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita

- schopnosť pre tímovú prácu

Vaše žiadosti spolu so životopisom môžete posielať na e-mailovú adresu: korkosova@gckosice.sk  alebo priniesť osobne na personálne oddelenie VŠOÚG sv. Lukáša v KE n.o.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved