OZNAM:

Prijmeme sestry a sanitárov v trojzmennej prevádzke do TPP.

Možnosť nástupu od 1.3.2017

Životopis a žiadosť zasielať na email: boldova@gckosice.sk

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved