Iné služby

ORL ambulancia

Lekár: MUDr. Vladimír Sopko

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 13:00
Utorok voľný deň
Streda 12:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 13:00
Piatok 8:00 – 13:00

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved