Iné služby

Kožná ambulancia

Lekár: MUDr. Štefan Chromý

Ordinačné hodiny:

Pondelok 15:30 - 19:30
Utorok 15:30 - 19:30
Streda 15:30 - 19:30
Štvrtok 15:30 - 19:30
Piatok 15:30 - 19:30

 

Lekár: MUDr. Kamila Benečová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:30
Utorok 8:00 – 12:30
Streda 8:00 – 12:30
Štvrtok 8:00 – 12:30
Piatok 8:00 – 12:30

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved