Kontakty

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
v Košiciach n. o.
Strojárenská 13
040 01 Košice

tel. 055/6824 111
fax: 055/6824 206
email: geriatria@gckosice.sk
web: www.gckosice.sk

IČO: 31256911
číslo účtu: 60131512/0200

Telefonická predvoľba: 6824

  klapka
e-mail
ústredňa 111  
fax 206  
riaditeľ 203 sykora@gckosice.sk
sekretariát riaditeľa 205 geriatria@gckosice.sk
prednosta Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ 350 snincak@gckosice.sk
Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie 349  
námestníčka pre LPS 424 tarabova@gckosice.sk
ekonomicko-prevádzkový námestník 103 gabor@gckosice.sk
finančná učtáreň 116 petrikova@gckosice.sk
mzdová učtáreň 215 hreskova@gckosice.sk
personálne oddelenie 217 boldova@gckosice.sk
správa majetku 216 harcarikova@gckosice.sk
správa budovy 220 stromp@gckosice.sk
námestníčka pre ošetrovateľstvo 214 turokova@gckosice.sk
vedúca zariadenia opatrovateľskej služby 619 toroni@gckosice.sk
prijímacia kancelária 101 prijem@gckosice.sk
zariadenie opatrovateľskej služby 620 zos1@gckosice.sk          zos2@gckosice.sk
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ 420, 520 sekretariatkgo@gckosice.sk
hospic 320 dos@gckosice.sk
geriatrická ambulancia 342 gambulancia@gckosice.sk
všeobecná ambulancia 348 vsambulancia@gckosice.sk
rehabilitačné oddelenie 341 froambulancia@gckosice.sk

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved