Informácie

Prijatie do ústavu

Zoznam vecí, ktoré je potrebné si doniesť:

1. občiansky preukaz
2. preukaz zdravotnej poisťovne
3. doklad práceneschopnosti (ak bol vystavený)
4. veci osobnej hygieny
5. domácu obuv
6. nočnú bielizeň, župan
7. lieky, ktoré užívate

Na izbu si môžete vziať len veci najbežnejšej potreby (menej ako 3.30 €), nezodpovedáme za ich poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Cenník zdravotných výkonov platný od 1. 2. 2019, ktoré podľa zákona nehradí zdravotná poisťovňa

Za vyšetrenie a vystavenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave:

O spôsobilosti viesť motorové vozidlo pre nového žiadateľa o vodičský preukaz 10,- €
O spôsobilosti viesť motorové vozidlo pre držiteľa vodičského preukazu (dôchodcovia, vodiči z povolania atď.) 5,- €
O spôsobilosti na štúdium na stredné a vysoké školy 5,- €
Na žiadosť pacienta – zdravotný preukaz 10,- €
Vypísanie žiadosti na umiestnenie do ústavu sociálnej starostlivosti 7,- €
Pre administratívne účely:  
- pre účely úradu práce 10,- €
- zbrojný pas 20,- €
- vstupná prehliadka a potvrdenie na spôsobilosť k práci 7,- €
- posudok o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom do kurzov a školení 7,- €
- posudok o zdravotnej starostlivosti pred vycestovaním do cudziny 7,- €
Poplatok za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne 10,- €

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved