Informácie

Prijatie do ústavu

Zoznam vecí, ktoré je potrebné si doniesť:

1. občiansky preukaz
2. preukaz zdravotnej poisťovne
3. doklad práceneschopnosti (ak bol vystavený)
4. veci osobnej hygieny
5. domácu obuv
6. nočnú bielizeň, župan
7. lieky, ktoré užívate

Na izbu si môžete vziať len veci najbežnejšej potreby (menej ako 3.30 €), nezodpovedáme za ich poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved