Ambulantná starostlivosť

Fyzicko-rehabilitačné oddelenie

Rehabilitačné ambulantné oddelenie diagnostikuje a lieči poruchy funkcie orgánových systémov, predovšetkým starých, dlhodobo chorých osôb a osôb s prejavmi predčasného starnutia zameranú na udržanie ich sebestačnosti a funkčnej kapacity. Prevádza ergoterapiu a nácvik samoobsluhy u perspektívnych pacientov. Rehabilitačnú diagnostiku a liečbu v tomto rozsahu poskytuje aj pre pacientov lôžkových oddelení. Rozsah činnosti je nasledovný:

  • myoskeleálna rehabilitácia
  • elektroliečba
  • vodoliečba
  • masáže
  • parafín
  • ergoterapia
  • pohybová liečba

Lekári: MUDr. Marta Baumgartnerová - Vitanovová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 10:00
Utorok 8:00 - 10:00
Streda 8:00 - 10:00
Štvrtok 8:00 - 10:00
Piatok 8:00 - 10:00

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved