Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

    Naša ADOS poskytuje komplexné služby a úkony, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou, prípadne inými zdrojmi financovania. Prioritou starostlivosti je pomáhať jednotlivcom, rodine a skupine v upevňovaní zdravia, vykonávať činnosti prispievajúce k uzdravovaniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí.

    V ADOS pôsobí multidisciplinárny tím, poskytujúci služby viacerých odborníkov. Zameriavame sa na súbor činností spojených s prevenciou, liečbou, ošetrovaním, rehabilitáciou ako aj edukáciou. Taktiež poskytujeme duševnú a duchovnú podporu pri sprevádzaní ťažko chorých a ich príbuzných v terminálnom štádiu ochorenia klienta.

Hlavnou výhodou ADOS je psychická pohoda klienta, súkromie a pohodlie domáceho prostredia v kruhu najbližších.

    Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS potvrdzuje praktický lekár klienta, alebo lekár špecialista. Následne klient, pripadne príbuzní uzatvoria dohodu o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS. Zdravotná poisťovňa schvaľuje a prepláca ošetrovateľské výkony.

Zabezpečujeme ošetrovanie klientov: chronicky chorých, klientov s obmedzenou hybnosťou, onkologicky chorých, po úrazoch, po chirurgických zákrokoch, prípadne iných závažných ochoreniach.

Hlavným cieľom ADOS je predchádzať, pripadne skrátiť hospitalizáciu v ústavných zariadeniach, zvýšiť kvalitu života klientov s dôrazom na získanie nezávislosti a samostatnosti.

Pracovisko ADOS sa nachádza v poliklinickej časti na I. poschodí

Garant ADOS: Mgr. Štefánia Deáková

Sestra manažérka pre ADOS: Bc. Terézia Fogašová - sr. Štefana

Administratívne hodiny:                       Návštevné hodiny:    
Po.: 8:30 – 9:30 hod.     Po: 7:00 – 15:30 hod.  
Ut.: 8:30 – 9:30 hod.     Ut.: 7:00 – 15:30 hod.  
St.: 8:30 – 9:30 hod.     St.: 7:00 – 15:30 hod.  
Št.: 8:30 – 9:30 hod.     Št.: 7:00 – 15:30 hod.  
Pia.: 8:30 – 9:30 hod.     Pia.: 7:00 – 15:30 hod.  

Aktuálny cenník od 1.10.2020

Vo výnimočnom prípade /mimo návštevných hodín/ po individuálnom dohovore.

Kontakt: 055/ 6824140, 0908071276 e-mail: ados@gckosice.sk

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved