Vitajte na našej webovej prezentácii

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.

 

Poukázanie 2%

Poukážte svoje 2% dane v prospech Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Strojárenská 13, 040 01 Košice
IČO: 31256911, nezisková organizácia
číslo účtu: 60131512/0200, tel.: 055/6824111
www.gckosice.sk, e-mail: geriatria@gckosice.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice
tel. 055/6824 111, fax: 055/6824 206, email: geriatria@gckosice.sk
IČO: 31256911, DIČ: 2021823892, č. účtu: 60131512/0200 VÚB Košice - mesto
Copyright © GC Košice, All rights reserved